1. Budu bojovat za specifické zájmy Plzně na celostátní úrovni:

  • Udržování a další zvyšování zaměstnanosti v Plzni
    Pro svůj další úspěšný rozvoj Plzeň potřebuje nové úspěšné zaměstnavatele, kteří se prosadí na českých i zahraničních trzích. Proto:
             
   • Česká republika musí skoncovat s prostředím právní nejistoty a odbourat bariéry domácím i zahraničním investorům při zřizování nových pracovních míst.
   •          
   • stát musí pomáhat plzeňským vývozcům otevírat nová odbytiště nejen v Číně a Jižní Americe, jak se dnes snažíčeská politická reprezentace, ale v především v rámci EU, kde stále existuje spousta zbytečných administrativních překážek a zejména musí prosazovat uvolnění obchodu mezi Evropu a USA, kde jsou největší rezervy. Česká republika musí více komunikovat například s Bavorskem, které je přirozeným obchodním partnerem Plzně po staletí.    
         
  • Právo Plzně na spravedlivý podíl příjmů z veřejných rozpočtů
   Plzeň přišla novým rozpočtovým určením daní o více než 100 milionů ze svého
   rozpočtu, proto budu usilovat o změnu zákonů tak, aby:         
   • Plzeň „nesuplovala“ povinnosti státu, za které musí platit,
   •  došlo k posílení příjmů města Plzně.

 2. Budu hájit zájmy živnostníků a malých firem

  Chci hájit zájmy živnostníků a malých firem, protože si vážím jejich odvahy být odpovědný nejen sám za sebe, ale i za své zaměstnance. Stát nesmí živnostníkům podnikání komplikovat a překážet jim.

 3. Budu podporovat investice do budoucnosti mladé generace

  Musíme se naučit investovat především do budoucnosti, tedy do mladých a nadějných lidí. Musíme jim pomoci rozvíjet jejich schopnosti a talent a usnadnit jim start do života. Proto budu například prosazovat:
  •  Snížené odvody na sociální pojištěni pro firmy, které podpoří vytváření částečných úvazků pro mladé rodiče tak, aby mohli svobodně kombinovat kariéru s péčí o rodinu.
  • Zvýhodnění firem, které dají práci absolventovi školy, je-li na úřadu práce více než 6 měsíců. Stát by měl firmám slevit u takového zaměstnance 80 % z odvodů na sociálním zabezpečení.
  • Aby absolventi, kteří po škole začnou podnikat, byli ve svých začátcích osvobozeni od daně z příjmu.
  • Zvýšenou podporu firmám, které zřizují pro děti svých zaměstnanců vlastní mateřské školky.
  • Podporu mladých lidí, kteří si do osobního vlastnictví kupují první nemovitost, formou odpuštění daně z převodu nemovitosti.

 4. Zasadím se o to, aby stát lépe pečoval o seniory

  Naše civilizace stárne. Lidé se dožívají čím dál vyššího věku, ale mezigenerační vazby a mezigenerační solidarita slábne. Děti velmi často nežijí ve společné domácnosti s rodiči nebo prarodiči a staří lidé tak zůstávají osamoceni. Senioři přitom mohou být mladým i lidem v produktivním věku nejlepším zdrojem inspirace a poučení.

   Necitlivý a nabubřelý stát mnohdy tyto trendy přehlíží a téma seniorů omezuje pouze na dohady o valorizaci důchodů. Neziskové organizace, které pečují o seniory, narážejí na nedostatek finančních prostředků a často i nezájem veřejnosti.

  Proto hodlám podporovat:
  •  všestranný rozvoj klubové činnosti seniorů,
  •  sociální i další služby pro seniory včetně tísňové péče, domácí ošetřovatelské péče a osobní asistence umožňující klientům život v domácím prostředí,
  • denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení,
  •  budování domovů se zvláštním režimem,
  •  péči o seniory v domácím prostředí formou snížení odvodů na sociální pojištění firmám, jenž umožní částečné úvazky zaměstnancům, kteří ve své rodině pečují o seniory.
  •  
 5.  Budu vyžadovat korektní postoje české reprezentace jak v oblasti zahraničních politiky, tak v ochraně občanských práv a svobod. 
  Měřítkem mých požadavků bude míra a energičnost obhajoby a prosazování základních občanských práv a svobod a mezinárodního práva českou zahraniční politikou.