Koalice pro Plzeň je širší občanské a politické uskupení podporované Občanskou demokratickou stranou (ODS), Svobodnými v Plzni, Korunou Českou, Stranou soukromníků ČR v Plzni, Svazu pomocných technických praporů České republiky (PTP) a Konfederací politických vězňů Plzeň (KPV). 

Cíle Koalice pro Plzeň:

  1. prosazování takových opatření na celostátní úrovni, která budou pomáhat prosperitě plzeňského průmyslu a služeb a zvyšování zaměstnanosti v našem městě i přes složitou celkovou geopolitickou situaci, v níž se dnes nalézáme,
  2. kultivace a posílení stability domácí politické scény,
  3. podpora pevného postoje ČR na mezinárodním poli.

Cíle Koalice pro Plzeň vychází ze společně sdílených základních hodnot a principů, jakými jsou například občanské svobody nebo úcta a respekt k mezinárodnímu právu.